Stichting Micropensioenen in liquidatie

Beleidsvoornemens 2018 leiden tot ontbinding van de stichting en er zijn geen nieuwe activiteiten gepland.

 

SDMO heeft haar organisatie ingericht om de belangrijkste algemene volgende doelstellingen te realiseren:

  • Tweede fase project India (groei van het aantal deelnemers)
  • Realisatie van het impact fonds
  • Toekomst van SDMO en strategie herijken

De tweede fase in India is afgerond en er zijn belangrijke stappen gemaakt in de ontwikkeling van een pensioenproduct voor de armste bevolkingsgroepen in India. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat DHAN hier een goed vervolg aan gaat geven. Door onvoldoende concrete toezeggingen vanuit de sector is het voor SDMO dit jaar niet mogelijk gebleken met PINIF een nieuw impactfonds te realiseren. Hierdoor is in september besloten met de ontwikkeling van PINIF te stoppen. In november 2018 heeft het bestuur een besluit genomen over de toekomst van SDMO, de stichting is per 28 november bij bestuursbesluit ontbonden.