Wat is ons doel?

SDMO heeft een 3-ledige doelstelling:

  1. Bijdragen aan het tot stand brengen van duurzame collectieve pensioenvoorzieningen in ontwikkelingslanden waar nu nog nauwelijks iets is en zorgen dat mensen toegang krijgen tot die voorzieningen.
  2. Het delen van kennis en ervaring die binnen de achterban aanwezig is met lokale partners in de ontwikkelingslanden.
  3. Inhoud geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van aangesloten maatschappijen en hun medewerkers. 

seminar india 7