Wat is SDMO?

India 5SDMO staat voor Stichting Duurzame (Micro-)Pensioenen in Ontwikkelingslanden. De stichting is in 2011 opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie.  De koepelorganisaties van de verzekeraars en van de pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties in Nederland werken in SDMO samen om een infrastructuur te ontwikkelen voor micropensioenen en voor het inrichten van kennisuitwisseling tussen de Nederlandse pensioensector en organisaties die in ontwikkelingslanden mensen toegang willen bieden tot een collectieve pensioenvoorziening. Daarbij gaat het vooral om mensen die in de informele sector werkzaam zijn en nog geen oudedagsvoorziening hebben.

SDMO heeft momenteel twee projecten. In samenwerking met de lokale DHAN Foundation heeft SDMO in het zuiden van India een micropensioenproject gestart dat inmiddels bijna 30.000 deelnemers heeft. In Ghana is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in samenwerking met de internationale organisatie Enviu. In 2016 worden verdere voorbereidingen getroffen voor de start voor dit  micropensioenproject.

SDMO werkt bij haar activiteiten nauw samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie draagt bij aan de financiering van de projecten, helpt met kennis en ervaring en met het leggen van contacten via zijn uitgebreide internationale netwerk.

SDMO wil niet alleen projecten helpen financieren, maar vooral lokale organisaties ondersteunen met de kennis en ervaring van Nederlandse specialisten uit de aangesloten maatschappijen. Op die manier kunnen verzekeraars, pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties vorm geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor medewerkers van de aangesloten organisaties draagt een project in het buitenland bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.