Partnerorganisaties

De Stichting Duurzame (Micro-)Pensioenen in Ontwikkelingslanden is in 2011 opgericht door de koepelorganisaties van verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland:

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken. Voor meer informatie: www.verzekeraars.nl

De Pensioenfederatie behartigt namens ongeveer 250 pensioenfondsen de belangen van 5,3 miljoen deelnemers, 3 miljoen gepensioneerden en 8,4 miljoen gewezen deelnemers.  Circa 80% van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds. De pensioenfondsen van de Pensioenfederatie beheren samen circa 900 miljard euro.  De Pensioenfederatie is voortgekomen uit een samenwerking van de koepels voor ondernemings- (OPF), beroeps- (UvB) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Voor meer informatie: www.pensioenfederatie.nl

SDMO werkt bij de uitvoering van de micropensioenprojecten nauw samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie levert een belangrijke bijdrage aan de financiering van de projecten en helpt SDMO met adviezen en het leggen van contacten in de landen waarin projecten worden uitgevoerd.

seminar india 2Voor het micropensioenproject in India werkt SDMO samen met de DHAN Foundation. Development of Humane Action (DHAN) Foundation is een ontwikkelingsorganisatie die in 1997 is opgericht. Het doel is om mensen en organisaties te helpen bij economische innovatie om ervoor te zorgen dat armoede wordt teruggedrongen en de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen wordt vergroot. Voor meer informatie: www.dhan.org

Bij de haalbaarheidsstudie voor het micropensioenproject in Ghana werkt SDMO samen met Enviu. Enviu is een in Nederland gevestigde organisatie die bedrijven opstart die een positieve invloed hebben op het milieu en de samenleving. Het doel is initiatieven te ontwikkelen die de kwaliteit van leven zo veel mogelijk verbeteren op een duurzame wijze. Voor meer informatie: www.enviu.org