Micro-pensioen

Ghana 8In Nederland hebben we een zeer goed ontwikkeld pensioenstelsel met een staatspensioen voor iedereen (de AOW), verplichte aanvullende pensioenen via de werkgever en vrijwillige individuele regelingen. In ontwikkelingslanden is het pensioensysteem meestal veel minder goed ontwikkeld. Het staatspensioen is vaak onvoldoende om van te leven. Aanvullende pensioenen zijn er vaak nauwelijks en als ze er al zijn, dan zijn ze vaak voorbehouden aan mensen in overheidsdienst en/of medewerkers van bedrijven in de formele sector. In ontwikkelingslanden werkt het grootste deel van de bevolking vaak in de informele sector, waarin geen enkele vorm van pensioenvoorziening bestaat.

Micropensioenen kunnen helpen om mensen in de informele sector toch een bepaalde vorm van oudedagsvoorziening te bieden. Het systeem is gebaseerd op het opbouwen van een oudedagsvoorziening via kleine premiebedragen. Vaak worden die premies door de deelnemers contant betaald. Soms gaat de betaling van de premies via een andere methode. Meestal zijn micropensioenen beschikbare premieregelingen waarbij de gespaarde premies worden belegd en de uiteindelijke pensioenuitkering afhankelijk is van de behaalde beleggingsrendementen  en de rentestand op het moment van het omzetten van het opgebouwde kapitaal in een pensioenuitkering.

Om in een land een micropensioenproject te kunnen beginnen, is het belangrijk dat er een bepaalde financiële infrastructuur bestaat en dat de premiegelden ook belegd kunnen worden via een lokale kapitaalmarkt. Verder is het essentieel dat er goed en betrouwbaar overheidstoezicht is op de partijen die zorgen voor het administreren, beheren en beleggen van pensioengelden van de deelnemers. SDMO zoekt voor haar micropensioenprojecten samenwerking met lokale partijen die binnen enkele jaren in staat moeten zijn het project zelfstandig te beheren. SDMO helpt bij de opstart en brengt in die opstartfase haar kennis en ervaring over.