Project India

India 10In 2011 is een micropensioenproject gestart in samenwerking met de DHAN Foundation in Tamil Nadu in het zuiden van India. Nederlandse verzekeraars werkten al samen met de DHAN Foundation en het project in India was de directe aanleiding tot de oprichting van SDMO.

De DHAN Foundation richt zich via allerlei programma’s op het terugdringen van armoede en het stimuleren van economische innovatie. Daarbij gaat het onder andere om het bevorderen van betere landbouwmethoden om meer opbrengst te genereren, watermanagement, ICT, opleiding en financiële diensten zoals sparen, microkrediet, microverzekeringen en uiteindelijk micropensioen. Inmiddels bereikt DHAN met haar programma’s 1,3 miljoen gezinnen in India. De deelnemers aan die programma’s zijn georganiseerd in federaties.

Aanvankelijk is er bij 20 van deze federaties een haalbaarheidsstudie gedaan voor deelname aan het micropensioenproduct. Daarbij is gekeken naar de leeftijdssamenstelling, de inkomenssituatie en de behoefte en mogelijkheden om te sparen voor de oude dag. Uiteindelijk zijn er 10 federaties gekozen waarin het project van start is gegaan. Door de enthousiaste respons op het initiatief, is het project uiteindelijk in 26 federaties van start gegaan. Met hulp van Nederlandse specialisten is een beschikbare premieregeling ontwikkeld waarvoor de administratie en het vermogensbeheer worden verzorgd door de lokale Life Insurance Corporation of India.

De deelnemers sparen gemiddeld ongeveer 100 Indiase roepies (ca. € 1,40) per maand voor een aanvulling op het overheidspensioen. Deelnemers kunnen sparen tussen hun 18e en 54e jaar. Het pensioen wordt uitgekeerd via een lijfrente vanaf 55-jarige leeftijd. Daarbij heeft de deelnemer twee keuzes: een hoger bedrag waarbij de nabestaanden bij overlijden van de deelnemer niets meer krijgen of een lager bedrag waarbij er bij overlijden van de deelnemer een kapitaalresitutie is aan de nabestaanden. Bij overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum, wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de nabestaanden. De premies worden door de deelnemers maandelijks contant betaald aan de federaties, die zorgen dat het geld bij Life Insurance Corporation of India komt. De federaties ontvangen jaarlijks een overzicht waarop de bijdragen van hun deelnemers en het daarop behaalde rendement staan vermeld. Bij de pensionering wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een lijfrente.

Bij de start van het project heeft SDMO het via een donatie mogelijk gemaakt dat ook ouderen die al dicht bij hun pensioendatum waren, enige vorm van pensioen konden opbouwen. De doelstelling in 2011 was om in 5 jaar tijd 25.000 deelnemers te hebben. Eind 2014, dus ruim voor het verstrijken van die jaar 5 jaar, is dit doel al gehaald. De eerste fase van het project werd in september 2016 afgesloten met ruim 34.000 deelnemers. Uiteindelijk wil de DHAN Foundation in 2021 via 200 federaties 200.000 deelnemers hebben die sparen voor een micropensioen.

Uitgebreide voorlichting over het belang van pensioen, uitleg over hoe het micropensioenproduct werkt en het opbouwen van vertrouwen onder de deelnemers zijn in de eerste jaren van cruciaal belang geweest voor het welslagen van het project.