Contact

Contactgegevens:

Stichting Duurzame (Micro-) Pensioenen in Ontwikkelingslanden

Bordewijklaan 2 2591 XR Den Haag

T 070 –  333 85 42

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 53955668

Bankrekening: Triodos Bank: NL59 TRIO 0254 4558 75

ANBI-erkenning: 82279