Categorie: Nieuws

Echt impact maken met micro-pensioenen

Micropensioenen voor ontwikkelingslanden Drie miljard mensen zijn niet verzekerd en hebben geen pensioen. De Stichting Duurzame (Micro)Pensioenen in Ontwikkelingslanden (SDMO), opgericht door het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie, bouwt sinds 2011 met lokale partners een infrastructuur voor micropensioenen. Vijf

Crowdfunding voor Ghana

SDMO houdt een crowdfundingactie voor het micropensioenproject in Ghana onder de medewerkers van a.s.r. en MN. In Ghana hebben mensen die werken in de informele sector vaak geen enkele vorm van oudedagsvoorziening. Het door de in Nederland opgeleide Ghanese ondernemer

René van de Kieft in bestuur SDMO

René van de Kieft is in het voorjaar van 2016 toegetreden tot het bestuur van SDMO. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van MN. MN werkt aan de financiële toekomstvoorziening van bijna twee miljoen mensen en beheert een

Populaire, verkorte verslag van jaarverslag

Naast het volledige jaarverslag over 2015, publiceert SDMO dit jaar voor het eerst een populaire, verkorte versie van dat verslag. Het toont de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 en de beleidsvoornemens van het bestuur voor 2016. Zowel het volledige als het

Aegon publiceert over SDMO

Aegon heeft op 16 februari 2016 op haar website www.aegon.com een artikel gepubliceerd over het werk van SDMO op het gebied van micropensioenen. We publiceren hier het volledige artikel met dank voor de vriendelijke toestemming van Aegon. Micro pensions in

Delegatie SDMO bestuur bezoekt India

  In november van 2015 is een delegatie van het bestuur van de Stichting Duurzame (Micro)pensioenen Ontwikkelingslanden (SDMO) op werkbezoek geweest bij het micropensioenproject van de Dhan Foundation in India. De bestuursdelegatie (Julia Adam, Gerard Riemen, Maarten Edixhoven, Jan Nijssen,

Ghana project genomineerd voor Innovation Award

Tijdens de World Pension Summit, die op 10 en 11 september 2015 plaatsvond in Den Haag, was People’s Pension Trust Ghana een van de vijf genomineerden voor de Innovation Award. Deze prijs werd door een internationale jury toegekend voor het

Conferentie in India

De DHAN Foundation organiseerde in samenwerking met SDMO een internationale conferentie over micro-pensioen in  Madurai, India van 2 t/m 4 december 2014. Vertegenwoordigers van organisaties uit Europa, Azië, Afrika en Latijns Amerika spraken drie dagen met elkaar over mogelijkheden om mensen in ontwikkelingslanden

Fleur Rieter bestuurslid SDMO

Fleur Rieter is in de bestuursvergadering van 24 september 2014 benoemd tot bestuurslid van SDMO namens het Verbond van Verzekeraars. Fleur Rieter is directeur Pensioenen bij a.s.r. Ze is econometrist en actuaris en heeft ruim 20 jaar ervaring in de