Maand: januari 2019

Stichting Micropensioenen in liquidatie

De werkzaamheden van de stichting SDMO worden afgerond nu micropensioenprojecten in India en Ghana in samenwerking met lokale partners verder uitgebouwd kunnen worden. SDMO is een samenwerkingsverband van het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.