Jaar: 2019

Stichting Micropensioenen in liquidatie

Beleidsvoornemens 2018 leiden tot ontbinding van de stichting en er zijn geen nieuwe activiteiten gepland.   SDMO heeft haar organisatie ingericht om de belangrijkste algemene volgende doelstellingen te realiseren: Tweede fase project India (groei van het aantal deelnemers) Realisatie van