Maand: juli 2016

Populaire, verkorte verslag van jaarverslag

Naast het volledige jaarverslag over 2015, publiceert SDMO dit jaar voor het eerst een populaire, verkorte versie van dat verslag. Het toont de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 en de beleidsvoornemens van het bestuur voor 2016. Zowel het volledige als het